Kontakt

Du når oss enklast via e-post
vision.nu@spray.se

Styrelsen för Vision.nu
Katarina Lidman, ordförande/optiker
Tinne Tamker, vice ordförande/optiker
Gunilla Elm, kassör
Alvar Qvisté, sekreterare
Anita Hellström, suppleant
Madeleine Pousette Blome´, suppleant
Jens Hoffmann, ledamot/Dipart