2017

Under 2017 gjorde vi 6 besök på olika härbärgen. Vi hjälpte 147 personer och delade ut 193 par glasögon. 12 par glasögon skickade vi för inslip till Essilor. Dessutom hade vi 2 arbetsdagar då vi mätte upp och sorterade glasögon.